• Jesteśmy Autorem
    Pierwszej Polskiej Internetowej
    Platformy Szkoleniowej

  • Oceniali nas uczestnicy
    przedsięwzięć e-learningowych

Produkty

| zobacz wszystkie

Informacje

| pokaż wszystkie

Kontrola przestrzegania przepisów RODO

Od maja ubiegłego roku w Polsce obowiązuje Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. | więcej

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
i Finansowaniu Terroryzmu

Miło nam poinformować, że e-szkolenie
z zakresu „Przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finasowaniu terroryzmu” cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Do połowy stycznia 2019r. zgłosiło swoich pracowników do udziału w e-szkoleniu 46 Banków Spółdzielczych. | więcej

Realizowaliśmy przedsięwzięcia między innymi dla: