Baza wiedzy

Baza wiedzy

Jest to nowoczesny produkt multimedialny, który zawiera w sobie połączenie modułowe kilku programów tworząc tym samym jeden system umożliwiający bardzo szybkie wyszukiwanie różnych informacji dotyczących pracownika lub też grupy pracowników biorących udział w e-szkoleniach i szkoleniach stacjonarnych.
Umożliwia on profesjonalne wspieranie rozwoju Kapitału Ludzkiego w Firmie.

| więcej
Pierwsza Polska Internetowa Platforma Szkoleniowa

Pierwsza Polska Internetowa Platforma Szkoleniowa

Oferujemy najnowszej generacji stale unowocześnianą i dostosowywaną do oczekiwań naszych Klientów Platformę szkoleń e-learningowych.

| więcej
Zintegrowana metoda budowania wzorcowego modelu umiejętności

Zintegrowana metoda budowania wzorcowego modelu umiejętności

Jest to nasza autorska unikalna metoda określania wzorcowego modelu umiejętności w celu wypracowania trafnego zakresu i poziomu wiedzy uwzględnianego przy tworzeniu wartości merytorycznej szkoleń oraz planowaniu ścieżki rozwoju Kapitału Ludzkiego w Firmie. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla Działów Personalnych Firm.
Warsztaty prowadzone są przez ekspertów pod kierunkiem dr Urszuli Świerczyńskiej-Kaczor oraz dr Piotra Sokołowskiego.

| więcej
Analiza pozycji konkurencyjnej metodą punktów różnicujących

Analiza pozycji konkurencyjnej metodą punktów różnicujących

Metoda ta umożliwia analizę a następnie określenie macierzy kluczowych obszarów działalności Firmy wymagających zmian w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Firmy.
Metoda ta została z powodzeniem zrealizowana w kilku największych Firmach w Polsce.
Realizuje ją zespół pod kierunkiem ekspertów dr hab. Barbary Sieńko i dr inż. Jerzego Wojeńskiego.

| więcej