Zarząd

2024-07-17

Krzysztof Żakowski
Prezes Zarządu

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydział Elektryczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
  w Białymstoku.
 • W latach 1990 do 1994 Dyrektor Centrum Promocji Kadr i „Szkoły Zarządzania” prowadzonej wspólnie z Ministerstwem Przemysłu, przygotowującej firmy do przekształceń własnościowych oraz gospodarki rynkowej, w ramach której przeszkolono ponad 40 tysięcy Członków Zarządów Polskich Firm.
 • Ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa w 2003 r.
 • W latach 1995 – 1998 był Wiceprezydentem Polskiej Federacji Niezależnych Przedsiębiorców -Stowarzyszenia wspierającego małe i średnie Firmy w Polsce, powstałego z inicjatywy prof. Zbigniewa Brzezińskiego i wspieranego przez Rząd Stanów Zjednoczonych.
 • Współtwórca Pierwszej Internetowej Platformy Szkoleniowej oraz twórca zintegrowanych metod służących efektywnemu rozwojowi kapitału ludzkiego
  i kształtowaniu pozycji konkurencyjnej Firm.
 • Jest ekspertem i doradcą w zakresie wdrażania rozwiązań e-learningowych
  i multimedialnych.
 • Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu oraz zarządzaniu projektami i procesami biznesowymi.
 • Wykładowca - specjalizujący się w realizacji szkoleń Blended - learning
  z „Warunków skutecznego zarządzania" oraz „Metod i technik podejmowania decyzji menedżerskich".