Zintegrowana metoda budowania wzorcowego modelu umiejętności

2024-07-17

Jest to nasza autorska unikalna metoda określania wzorcowego modelu umiejętności w celu wypracowania trafnego zakresu i poziomu wiedzy uwzględnianego przy tworzeniu wartości merytorycznej szkoleń oraz planowaniu ścieżki rozwoju Kapitału Ludzkiego w Firmie. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla Działów Personalnych Firm.

Warsztaty prowadzone są przez ekspertów pod kierunkiem dr Urszuli Świerczyńskiej-Kaczor oraz dr Piotra Sokołowskiego.

  • Metoda umożliwia dokładne określenie zespołu predyspozycji oraz umiejętności i ich wag w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, a następnie określa w skali Likerta stan pożądany warunkujący wyższą efektywność i jakość podejmowanych decyzji oraz realizowanych procesów w Firmie.
  • Metodą tą można zbudować wymagany model umiejętności odnoszących się do kluczowych procesów realizowanych w Firmie.
  • W wyniku tej metody wypracowany jest technikami twórczymi zespół predyspozycji warunkujący pożądane umiejętności, między innymi: negocjowania, zarządzania zespołami i profesjonalnej obsługi Klientów, zarządzania działalnością marketingową, a następnie budowany jest wzorcowy model umiejętności niezbędnych na danym stanowisku.

  • Metoda ta realizowana jest w trakcie stacjonarnych warsztatów, a następnie jej wyniki uwzględniane są przy określaniu kluczowych obszarów wiedzy i ich poziomu w szkoleniach e-learning czy zrealizowanych stacjonarnie.
  • Następnie Firma oraz jej Kierownictwo i uczestnicy warsztatów otrzymują multimedialny zestaw wszystkich umiejętności i predyspozycji, który wspomaga podejmowanie decyzji dotyczących określenia dalszej ścieżki rozwoju Kapitału Ludzkiego w Firmie.

  • Metodę tą omawiamy tylko w trakcie bezpośredniej prezentacji w Państwa Firmie.