Pierwsza Polska Internetowa Platforma Szkoleniowa

2024-07-17

Oferujemy najnowszej generacji stale unowocześnianą i dostosowywaną do oczekiwań naszych Klientów Platformę szkoleń e-learningowych.

 

Platforma charakteryzuje się:

 • Zaawansowanymi rozwiązaniami gwarantującymi wysoką efektywność merytoryczną, skuteczne zarządzanie, profesjonalną ewaluacją wiedzy.
 • Profesjonalnymi rozwiązaniami umożliwiającymi przyjazne i bezproblemowe korzystanie ze szkoleń e-learningowych przez uczestników.
 • Narzędziami przekazującymi uczestnikom e-szkoleń profesjonalną informację o efektach szkolenia oraz wspierającymi ułatwiającymi proces uczenia się.
 • Możliwością profesjonalnego raportowania efektów e-szkoleń w tym dostarczania informacji zwrotnej dla Firm i Kadry Kierowniczej.
 • Profesjonalnym sprzężeniem wartości merytorycznej oraz oczekiwanych poziomów wiedzy z narzędziami, co umożliwia uzyskanie szczegółowej informacji zwrotnej o efektach indywidualnych i zbiorczych. Umożliwia to Firmom m. in. podjęcie decyzji co do dalszej ścieżki nauki w obszarach, które uczestnik powinien poprawić.
 • Zaawansowanymi rozwiązaniami umożliwiającymi elastyczne przerobienie materiału, co optymalizuje efekty merytoryczne oraz przynosi wymierne oszczędności kosztów.
 • Narzędziami umożliwiającymi profesjonalne zarządzanie e-szkoleniami tak, żeby maksymalnie odciążyć Firmy od czynności operacyjnych i merytorycznych, co przynosi bardzo duże oszczędności kosztów.
 • Możliwością alokowania e-szkoleń opracowanych w nowoczesnej formie graficznej i multimedialnej (w tym technologii flash) nie obciążając jednocześnie wewnętrznego systemu informatycznego Firmy.
 • Możliwością umieszczenia e-szkoleń przygotowanych przez trenerów wewnętrznych Firmy.

Kluczowe zalety dla Firm:

 • Firmy nie ponoszą żadnych kosztów korzystania z platformy, a jedynie koszty opracowania i realizacji e-szkoleń, co przynosi bardzo duże oszczędności kosztów.
 • Firmy nie ponoszą kosztów modyfikacji platformy i dostosowania funkcjonalności do oczekiwania Firm.
 • Firmy mogą alokować na uzgodnionych warunkach e-szkolenia opracowane przez inne firmy szkoleniowe i trenerów zewnętrznych.
 • Dzięki zastosowaniu nowoczesnej platformy Firma może stosować nowoczesne rozwiązania multimedialne w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej .
 • WIAB oferuje kompleksowe rozwiązania Blended Learning zawierające:
  • bazę programów,
  • bazę kompetencji,
  • bazę raportów,
  • bazę efektywności,
  • oraz nowoczesny system zarządzania.

Nasza platforma wykorzystana została przy realizacji e-szkoleń już w 18 Firmach korporacyjnych, które uzyskały znaczącą obniżkę kosztów, gdyż nie musiały ponosić wydatków związanych z zakupem, czy obsługą platformy e-learningowej.

Z przyjemnością przyjmiemy zaproszenie na prezentację wszystkich funkcjonalności naszej platformy e-learningowej w siedzibie Państwa Firmy.