Zakres tematyczny e-szkoleń i szkoleń Blended Learning

2023-12-01

Dzięki wieloletniej współpracy z zespołem wybitnych ekspertów, jesteśmy w stanie przygotować szkolenia na każdy wymagany temat i dostosować go ze specjalistami Firm do jej specyfiki i potrzeb.

 

DEDYKOWANE SZKOLENIA E-LEARNING I BLENDED LEARNING

Przedstawiamy Państwu przykładowe tematy szkoleń dla kadry menedżerskiej i personelu Firm, służących podniesieniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania oraz sprzedaży i obsługi klienta, które przygotowała i realizowała Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu.

Proponowane szkolenia mogą być realizowane w technologii Blended learningu, w której szkolenia stacjonarne powiązane są ze szkoleniami e-learningowymi i stanowią integralną całość merytoryczną i metodologiczną.

Mogą również zostać zrealizowane tylko w formule e-learningowej z interakcją z trenerem lub bez interakcji lub tylko w formie warsztatów stacjonarnych.

Sposób realizacji, zakres tematyczny, czas realizacji oraz koszty realizacji poszczególnych tematów szkoleń ustalamy z zainteresowaną Firmą biorąc pod uwagę jej oczekiwania, przewidywaną liczbę uczestników szkoleń oraz ich poziom wiedzy i umiejętności.

Zapewniamy kompleksowe przygotowanie i realizację szkoleń w tym również obsługę logistyczną uczestników (transport, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników) w przypadku szkoleń stacjonarnych.

W przypadku szkoleń e-learningowych zapewniamy kompleksowe zarządzanie w tym m. in. poinformowanie uczestników o terminie i zasadach uczestnictwa, bieżący monitoring udziału w szkoleniach, aktywizowanie uczestników, a po zakończeniu szkolenia przygotowanie raportu o jego efektach merytorycznych.

 

Szkolenia dla kadry menedżerskiej

 • Controlling.
 • Metody i techniki podejmowania i optymalizacji decyzji kierowniczych.
 • Praktyczne aspekty prawa gospodarczego i cywilnego w zarządzaniu Firmą.
 • Praktyczne aspekty prawa pracy w działalności menedżera.
 • Prawne aspekty zawierania umów.
 • Psychologiczne aspekty zarządzania.
 • Public relations. Profesjonalne prowadzenie prezentacji.
 • Rachunkowość w zarządzaniu Firmą.
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowniczym.
 • Skuteczne motywowanie pracowników.
 • Sztuka negocjacji.
 • Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.
 • Zarządzanie czasem.
 • Zarządzanie finansami.
 • Zarządzanie jakością.
 • Zarządzanie logistyką.
 • Zarządzanie marketingiem w warunkach silnej konkurencji.
 • Zarządzanie projektami i procesami.
 • Zarządzanie przez cele.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Zarządzanie sprzedażą i obsługą Klienta.
 • Zarządzanie strategiczne.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Inne dostosowane do potrzeb Firmy.

 

Szkolenia dla personelu

 • Jak radzić sobie ze stresem w pracy zawodowej?
 • Komunikacja w zespole pracowniczym.
 • Kultura organizacyjna Firmy.
 • Kultura serwisu.
 • Obsługa reklamacji.
 • Praktyczne aspekty prawa pracy dla pracowników służb kadrowych.
 • Procedury obsługi Klientów.
 • Profesjonalna sprzedaż nowego produktu.
 • Profesjonalna sprzedaż produktów i usług bankowych.
 • Profesjonalna sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.
 • Profesjonalne prowadzenie sekretariatu szefa.
 • Profesjonalne techniki sprzedaży produktów i usług.
 • Profesjonalny wizerunek pracownika obsługi Klientów.
 • Rachunkowość dla pracowników księgowości.
 • Sztuka negocjacji w procesie sprzedaży.
 • Sztuka profesjonalnych zachowań językowych w trakcie prezentacji i autoprezentacji.
 • Sztuka skutecznej sprzedaży i obsługi Klienta.
 • Teleobsługa.
 • Inne dostosowane do potrzeb Firmy.