Kredyty hipoteczne - demo

Kredyty hipoteczne - demo

Kredyty hipoteczne - demo e-szkolenia

| więcej
Kontrola przestrzegania przepisów RODO

Kontrola przestrzegania przepisów RODO

Od maja ubiegłego roku w Polsce obowiązuje Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

| więcej
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

Od 15 października bieżącego roku rozpoczęliśmy cykl e-szkoleń z zakresu polityki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dla jednego z wiodących w naszym kraju Banków.

| więcej
E-szkolenia z zakresu RODO

E-szkolenia z zakresu RODO

Informujemy, że w okresie od 25 maja do 20 czerwca 2018 roku w naszym e-szkoleniu dotyczącym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 uczestniczyło już ponad 2000 osób.

| więcej
RODO

RODO

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

| więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

4 kwietnia br. zakończyliśmy realizację e-szkolenia w jednej z firm branży paliwowej, które kierowane było do pracowników sieci stacji paliw w całej Polsce i dotyczyło zjawiska Mobbingu w pracy.

| więcej
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Od początku marca bieżącego roku rozpoczęliśmy cykl e-szkoleń z zakresu „Przetwarzania i ochrony danych osobowych” . Obecnie szkolimy pracowników z jednej z największych firm energetycznych w naszym kraju. Pierwsza grupa przeszkolonych liczy 600 osób, kolejna grupa uczestników uruchomiona zostanie od 22 marca i skierowanych zostało do udziału 400 osób.

| więcej