Szkolenie antymobbingowe

Szkolenie antymobbingowe

8 czerwca 2016 r zakończyliśmy w jednym z Banków realizację e-szkolenia dotyczącego „Wewnętrznej polityki antymobbingowej”. Do e-szkolenia w pierwszej kolejności skierowano wszystkich Pracowników i Kadry Kierowniczej Banku (łącznie 873 osoby przeszkolone). W drugiej połowie czerwca rusza kolejna edycja e-szkolenia dedykowana pracownikom jednej z największych Firm w Polsce dla ponad 3 tyś. osób.

| więcej
Najwyżej ocenione e-szkolenie z Prawa Pracy

Najwyżej ocenione e-szkolenie z Prawa Pracy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zrealizowane dotychczas przez nas e-szkolenie z zakresu najnowszych zmian w Kodeksie Pracy, które od początku roku sukcesywnie realizowane było dla Pracowników m.in. dużych Firm sieciowych, Banków oraz dla Jednostek Samorządu Terytorialnego uzyskało w ankietach w skali 6-cio punktowej maksymalną ilość 6 punktów.

| więcej
Ochrona danych osobowych w praktyce korporacyjnej

Ochrona danych osobowych w praktyce korporacyjnej

Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu realizuje e-szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. W kwietniu 2016 r. przeszkoliliśmy już z w/w tematu 362 pracowników firm korporacyjnych.

| więcej
E-szkolenie dotyczące Taryfy dla grupy energetycznej

E-szkolenie dotyczące Taryfy dla grupy energetycznej

Informujemy, że w marcu bieżącego roku przeprowadziliśmy serię kursów e-learningowych dla Firmy będącej jednym z największych Sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. Uczestnikami e-szkolenia byli zarówno pracownicy stacjonarnych, jak i telefonicznych biur obsługi Klienta.

| więcej
Praktyczne aspekty prawa pracy - najnowsze zmiany i orzecznictwo

Praktyczne aspekty prawa pracy - najnowsze zmiany i orzecznictwo

Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu pragnie przedstawić ofertę realizacji szkolenia e-learningowego na temat: „Praktyczne aspekty prawa pracy-najnowsze zmiany i orzecznictwo”, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązywać będą w 2016 roku.

| więcej
Szkolenie produktowe dotyczące kredytów hipotecznych

Szkolenie produktowe dotyczące kredytów hipotecznych

01.03.2016 r. zakończyliśmy realizację e-szkolenia na temat produktu – kredyt hipoteczny dla jednego z wiodących polskich Banków. W e-szkoleniu wzięło udział 104 doradców kredytowych.

| więcej
E-szkolenie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

E-szkolenie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

5 lutego 2016 r. zakończyliśmy realizację szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 416 osób, które zaliczyły pozytywnie e-szkolenie.

| więcej
Prawo pracy demo

Prawo pracy demo

Prawo pracy demo

| więcej